Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3705
Title: Прогнозування без'юзового гальмування залізничного транспортного засобу методами теорії ризиків
Other Titles: Prediction of skidding-safe braking of railway vehicle using the theory of risk
Authors: Горбунов, М.І.
Просвірова, О.В.
Кравченко, К.О.
Gorbunov, M.
Prosvirova, O.
Kravchenko, K.
Keywords: оцінка ризиків
гальмування
гальмівна система
юз
risk assessment
braking
brake system
skidding
Issue Date: 2015
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Горбунов М. И. Прогнозування без'юзового гальмування залізничного транспортного засобу методами теорії ризиків / М. И. Горбунов, О. В. Просвірова, К. О. Кравченко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф ., 18-20 листопада 2015 р., м. Харків / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. – СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 25 -27.
Abstract: Застосування теорії ризиків технічних систем для аналізу процесу гальмування залізничного транспортного засобу з метою визначення ймовірності виникнення юза та прийняття рішення про необхідність застосування протиюзного захисту на підставі аналізу факторів, що впливають на виконання умови без'юзового гальмування, дає можливість якісного аналізу та кількісної оцінки досліджуваних процесів, має порівняльну простоту побудови, наочність, легкість подальшої формалізації та алгоритмізації.
Application of the theory of risk of technical systems for the analysis of braking process of a railway vehicle in order to determine the likelihood of skidding and decide on the need for skidding protection on the basis of the analysis of the factors influencing the condition skiddingsafe braking, enables the analysis and quantitative evaluation of the processes, a comparative ease build, visibility, ease of further formalization and algorithmization.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3705
Appears in Collections:Горбунов Микола Іванович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 18-20 листопада 2015 р., м. Харків
виступи, тези, доповіді на конференіях науковців кaфедри ЗАТ та ПТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ_11.2015_25-27.pdf205,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.