Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3712
Title: Методика та організація наукових досліджень студентів-філологів
Authors: Пустовіт, В.Ю.
Бондаренко, Г.П.
Глуховцева, І.Я.
Issue Date: 2020
Citation: Пустовіт В. Ю. Методика та організація наукових досліджень студентів-філологів : навч. посібн. для студ. гуманітарн. спец. / Пустовіт В. Ю., Бондаренко Г. П., Глуховцева І. Я. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєверодонецьк : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. – 96 с., бібліогр. 10 назв.
Abstract: Наукові дослідження є потужним стимулом, одним із головних компонентів і дієвих засобів професійної підготовки студентів-філологів і зокрема учителів українcької мови і літератури. Новизна світоглядної позиції авторів до розробки змісту і структури посібника полягає в спрямуванні матеріалу на підвищення рівня наукової компетентності студентів, вироблення у них філологічної культури. Видання пропонується студентам і магістрантам гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителям української мови та літератури, викладачам, усім, кого цікавлять наукові дослідження.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3712
ISSN: 978-617-7879-09-0
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Навчальні видання, створені співробітниками кафедри української філології та журналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.