Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3715
Title: Навчально-методичний посібник з курсу «Історія світової літератури. Античність» для студентів спеціальності «Українська мова та література»
Authors: Пустовіт, В.Ю.
Бондаренко, Г.П.
Issue Date: 2019
Citation: Пустовіт В. Ю. Навчально-методичний посібник з курсу «Історія світової літератури. Античність» для студентів спеціальності «Українська мова та література» / В. Ю. Пустовіт, Г. П. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля - Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019. – 132 с.: бібліогр. 28 назв.
Abstract: Посібник укладено згідно з робочими навчальними програмами з історії світової літератури для студентів гуманітарних спеціальностей. Запропонований довідник має на меті допомогти майбутнім філологам поглибити й закріпити теоретичні відомості, виробити навички самостійного опрацювання літератури та вміння узагальнювати і робити висновки. Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе осягнути складний і неоднорідний розвиток світової історії літератури й культури в контексті українства.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3715
ISBN: 978-617-11-0124-1
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Навчальні видання, створені співробітниками кафедри української філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
-посібн_антична_лит-ра.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.