Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3716
Title: Навчально-методичний посібник з курсу «Історія української літератури 70-90-ті роки ХІХ ст.» для студентів спеціальності «Українська мова та література»
Authors: Пустовіт, В.Ю.
Бондаренко, Г.П.
Issue Date: 2019
Citation: Пустовіт В.Ю. Навчально-методичний посібник з курсу «Історія української літератури 70-90-ті роки ХІХ ст.» для студентів спеціальності «Українська мова та література» / В. Ю. Пустовіт, Г. П. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєверодонецьк : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019. – 144 с.: бібліогр. 63 назви.
Abstract: Посібник укладено згідно з робочими навчальними програмами з історії української літератури для студентів гуманітарних спеціальностей. Запропонований довідник має на меті допомогти майбутнім філологам поглибити й закріпити теоретичні відомості, виробити навички самостійного опрацювання літератури та вміння узагальнювати і робити висновки. Матеріали носять контрольно-тренувальний характер й мають на меті поглиблення теоретичних знань, закріплення практичних умінь і навичок цілісного аналізу художнього тексту, визначення ідейно-тематичного спрямування, з’ясування поетики твору, питань теорії літератури. Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе осягнути складний і неоднорідний розвиток національної історії літератури й культури в європейському контексті.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3716
ISBN: 978-617-11-0125-8
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Навчальні видання, створені співробітниками кафедри української філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
-УЛ_посібн.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.