Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3728
Title: Використання відео-лекцій як додатковий засіб покращення засвоєння матеріалу електронних посібників та конспектів лекцій
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Ткаченко, Н.Е.
Tkachenko, N.E.
Keywords: освітні технології
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Моргачов І. В. Використання відео-лекцій як додатковий засіб покращення засвоєння матеріалу електронних посібників та конспектів лекцій / Моргачов І.В., Ткаченко Н.Е. // Організаційно-методологічне забезпечення підготовки фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення (з нагоди 90-річчя ХНАДУ) : матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет - конф. з проблем вищої освіти і науки, 18 листопада 2020 р., Харків. - Харків : ХНАДУ, 2020. - С. 177 – 179.
Abstract: Література:
1. Моргачов І. В., Овчаренко Є. І., Івченко Є. А., Бучнєв М. М. Використання інноваційних освітніх інформаційних технологій для підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Державне управління : удосконалення та розвиток 2020. № 7. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.51
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3728
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Ткаченко Наталія Ернстівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов+Ткаченко - тезиСБОРНИК+.pdf237,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.