Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3729
Title: Принципи фінансової стійкості інвестиційних фондів
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Овчаренко, Є.І,
Ovcharenko, Ie.І.
Зось-Кіор, М.В.
Рудяшко, А.І.
Keywords: інвестиційний фонд
фінансова стійкість
фінансова піраміда
акції
облігації
фінансовий важіль
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім "Інжек"
Citation: Моргачов І. В. Принципи фінансової стійкості інвестиційних фондів / І. В. Моргачов, Є. І. Овчаренко, М. В.Зось-Кіор, А. І. Рудяшко // Бізнес Інформ. – 2020. – 10. – С. 301 – 306.
Abstract: Література:
1. Фінансова піраміда. URL: https://uk.wikipedia.org/ wiki/Фінансова_піраміда
2. Овчаренко Є. І., Моргачов І. В., Держак Н. О. Передумови державного регулювання високотехнологічної самозайнятості населення // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions : monograph / Prof. M. I. Fleychuk, Dr. U. A. Ganski, Prof. V. U. Kazlouski and other (ed.). Daugavpils : Daugava Print, 2018. Part III. P. 299–315
3. Овчаренко Є. І. Система економічної безпеки підприємства: ознаки та принципи функціонування. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2012. № 24. Ч. 2. С. 133–143. URL: https://eme.ucoz.ua/ pdf/242/ovcharenko.pdf
4. Семененко І. М. Економічна стійкість підприємства: сутність і поняття. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2010. Т. 2. Вип. 144. С. 78–82.
5. Клюс Ю. І. Удосконалення підходів до оцінювання економічної стійкості промислових підприємств. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 5-1. С. 123–126. URL: https://snu.edu.ua/wp-content/ uploads/2020/06/03_19_10_19.pdf
6. Бузько І. Р., Вартанова О. В., Голубенко Г. О. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства : монографія. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. 176 с.
7. Івченко Є. А. Трансформації системи економічної безпеки підприємства : монографія. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 420 с. URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2186/1/2018_Монографія_ Івченко.pdf
8. Ткаченко В. Г. Инвестиционные и инновацион-и ные процессы в АПК Украины в условиях аграрной реформы : монография. Луганск : Книжковий свiт, 2010. 272 с.
9. Снопенко М. Г., Чорна О. Ю. Підвищення інвестиційної привабливості регіону // Матеріали XХIІ міжнародної науково-технічної конференції «Технологія-2019» (м. Сєвєродонецьк, 26–27 квітня 2019 р.). Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 152–153.
10. Моргачов І. В. Удосконалення державної інноваційної політики розвитку науково-технічних систем : монографія. Луганськ : Ноулідж, 2014. 388 с.
Description: Метою даної роботи є обґрунтування принципів фінансової стійкості інвестиційних фондів, які протилежні принципам створення фінансових пірамід. Елементами наукової новизни є уточнення особливостей дотримання принципів фінансової стійкості інвестиційних фондів у сучасних умовах в Україні. Визначено, що інвестиційний фонд – це також своєрідна фінансова піраміда, але вона може бути створена на основі принципів стабільності, які протилежні правилам існування шахрайських фінансових пірамід. Такими принципами визначено: домінування активів над зобов’язаннями та мінімізація накладних витрат (у тому числі рекламних); доходи від активів мають перевищувати вартість зобов’язань; використання фінансового важеля або формування активів за певним правилом, чого неможливо досягти індивідуальному інвестору; прозорість і контроль. Розглянуто економічні причини існування інвестиційних фондів та здійснено аналіз причин успіху окремих фінансових структур, що за сутністю є відповідними фондами: Vanguard S&P 500 ETF і Berkshire Hathaway. Визначено структуру бухгалтерського балансу інвестиційного фонду, що дозволяє дотримуватися визначених принципів фінансової стійкості та використовувати фінансовий важіль. Економічною причиною створення інвестиційних фондів вважається те, що окремий інвестор (фізична особа) не може використовувати фінансовий важіль для інвестиційної діяльності на фондовому ринку, оскільки не може випускати облігації. Використання позикових коштів (брокерських чи банківських позик) дозволяє окремому інвестору робити лише короткострокові спекуляції, які є дуже ризикованими. У кращому випадку пересічному індивідуальному інвестору вдасться лише досягти рівня фондового індексу S&P 500, тоді як інвестиційний фонд зможе перевищити цей показник за допомогою фінансового важеля.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3729
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Овчаренко Євген ІвановичItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.