Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3746
Title: Фінансовий інструмент інтенсифікації розвитку господарства регіону
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: економічна криза
господарство регіону
муніципальна облігація
регулювання регіонального господарства
регіональні органи публічної влади
Issue Date: 2020
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Моргачов І. В. Фінансовий інструмент інтенсифікації розвитку господарства регіону / Моргачов І. В. // Майбутній науковець – 2020 : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 04.12.2020р., Сєвєродонецьк. - СНУ ім. В.Даля, 2020. - С. 251-253.
Abstract: Література:
1. Овчаренко Є.І. Передумови державного регулювання високотехнологічної самозайнятості населення [Текст] / Є.І. Овчаренко, І.В.Моргачов, Н.О.Держак // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / under the editorship of Prof.M.I.Fleychuk, Dr.U.A.Ganski, Prof. V.U.Kazlouski [and other]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – Part III. – C.299 – 315. – ISBN 978-9934-19-522-8.
2. Моргачов І.В. Удосконалення державної інноваційної політики розвитку науково-технічних систем : монографія / І.В. Моргачов. – Луганськ : вид-во «Ноулідж», 2014. – 388 с.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3746
Appears in Collections:Майбутній науковець – 2020
Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezu_Моргачов-Фін.інструмент.Naykovec_2020_2.pdf860,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.