Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3773
Title: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 7 (255)
Other Titles: Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university, № 7 (255)
Issue Date: 2019
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал / [відп. за вип. к.т.н., доцент С. О. Кудрявцев] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. – № 7 (255). – 112 с.
Description: Журнал включено до Переліків наукових фахових видань України (Наказ МОН №1328 21.12.2015 р.), (Наказ МОН №515 16.05.2016 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних та історичних наук відповідно. Журнал включено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (ICV 2017: 48.35).
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3773
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:№ 7 (255)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_11_ Вiсник 7_(255).pdf4,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.