Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/383
Title: Духовність особистості: методологія, теорія і практика
Other Titles: SPIRITUALITY OF A PERSONALITY: Methodology, Theory and Practice
Issue Date: 2015
Publisher: Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля
Citation: Духовність особистості: методологія, теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць за матер. VI Міжнар. наук. - практ. конф. «Духовно - культурні цінності виховання людини» ( 27 трав. 2015 р.) / М - во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, НДІ духовн. розв. людини [та ін.] ; [редкол.: Г.П. Шевченко (гол.) [та ін.]]. – Вип. 3 (66). – Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2015. – 304 с.
Description: У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах. Матеріали збірника можуть бути використані науковцями в галузі педагогіки та психології духовності, аспірантами, педагогами-практиками. Статті прорецензовано членами редакційної колегії.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/383
Appears in Collections:2015. – Вип. 3 (66)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duhovnist_3_66_2015.pdf2,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.