Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3927
Title: Аналіз стану пасажирських перевезень у великих транспортних вузлах
Other Titles: Analysis of passenger traffic at major transportation hubs.
Authors: Шворнікова, Г.М.
Білецький, Ю.В.
Костромідін, Е.Ю.
Мірошников, В.В.
Shvornykova, A.
Beletsky, Y.
Kostromidin, E.
Miroshnykov, V.
Keywords: пасажирські перевезення
транспортний вузол
мегаполіс
дослідження
транспортний потік
технологія роботи
формування
passenger transport
the transport hub
metropolis
study traffic flow
the technology works
formation
Issue Date: 2015
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Аналіз стану пасажирських перевезень у великих транспортних вузлах / Г. М. Шворнікова, Ю. В. Білецький, Е. Ю. Костромідін, В. В. Мірошніков // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф ., 18-20 листопада 2015 р., м. Харків / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. – СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 153 - 155.
Abstract: В роботі висвітлено поняття транспортно-пересадочного вузла (ТПВ), наведені особливості їх формування та функціонування в умовах великих міст. Виконано аналіз причин, що визначають вибір пасажиром способу переміщення і виду транспортних засобів. Розглянуто внесок вчених у становлення та розвиток організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті. Побудована схема галузі дослідження формування та функціонування ТПВ великих транспортних вузлів.
The paper highlights the concept of transport interchange hub (TPU), given the peculiarities their formation and functioning in the conditions of big cities. The analysis reasons determining the choice method of passenger movement and the type vehicle. The contribution scientists to the development passenger traffic on the railways. A scheme of the field research formation and functioning of TPU major transportation hubs.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3927
Appears in Collections:Шворнікова Ганна Михайлівна
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 18-20 листопада 2015 р., м. Харків

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ_11.2015_153-155.pdf240,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.