Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/393
Title: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Other Titles: Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university
Issue Date: 2015
Publisher: Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля
Citation: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал / відп. ред. д.е.н., проф. СНУ ім. В.Даля Костирко Л.А. ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – № 4 (221). – 294 с.
Description: Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №5 2010 р.), (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №11 2010 р.), (Бюл. ВАК №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних, історичних, хімічних та фізико-математичних наук відповідно.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/393
Appears in Collections:№ 4 (221)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_4_221_2015.pdf5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.