Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/408
Title: Місце громадянської релігії в патріотичному вихованні американських школярів
Other Titles: Место гражданской религии в патриотическом воспитании американских школьников
The Place of Civil Religion in Patriotic Education of American High Schools Students
Authors: Барилко, С.Н.
Барилко, С.М.
Barylko, S.M.
Барилко, Є.О.
Барилко, Е.О.
Barylko, Ye.O.
Keywords: патріотизм
патріотичне виховання
громадянська релігія
духовні цінності
віросповідання
релігійний плюралізм
американські школярі
патриотизм
патриотическое воспитание
гражданская религия
духовные ценности
вероисповедание
религиозный плюрализм
американские школьники
patriotism
civil religion
patriotic education
spiritual values
belief, religious pluralism
American high schools students
Issue Date: 2014
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Барилко С. М., Барилко Є. О. Місце громадянської релігії в патріотичному вихованні американських школярів / С. М. Барилко, Є. О.Барилко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені В.Даля, 2014. – Вип. 2 (61). – С.21 - 31(фахова стаття).
Abstract: У статті висвітлюється й аналізується місце громадянської релігії в патріотичному вихованні американських школярів. Сутністю «громадянської релігії» є віра в Бога, якого визнають усі віруючи незалежно від їхнього віросповідання. Це Бог, який поперед за все стоїть над нацією, рятує демократію. Громадянська релігія не бере за основу лише тільки Біблію, але генерує спадщину багатьох вірувань про громадянськість, почуття обов’язку перед Богом і людьми та інші чесноти. Громадянська релігія є ідеологічним ядром громадянсько-патріотичного виховання в середніх школах США.
В статье рассматривается и анализируется место гражданской религии в патриотическом воспитании американских школьников. Сущность «гражданской религии»– вера в Бога, которого признают все верующие независимо от их вероисповедания. Это Бог, который прежде всего стоит над нацией, спасает демократию. Гражданская религия не берёт за основу только Библию, а генерирует наследие многих религий о гражданственности, чувстве долга перед Богом и людьми и другие добродетели. Гражданская религия является идеологическим ядром гражданского и патриотического воспитания в средних школах США.
The article deals the place of civil religion in upbringing of patriotism of American high schools students. The core of the “civil religion” is belief in God, who is recognized by all the people regardless of their religious confessions. It is God who saves democracy being above the nation. Civil religion doesn’t take the Bible as the basis but uses the heritage of many religions concerning civil education, a sense of duty before God and people, and other virtues. Civil religion is an ideological nucleum in civil and patriotic education of American high school students.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/408
Appears in Collections:Публікації кафедри германо-романської філології та перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барилко, 1 стаття з педагогіки, 2014..doc123 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.