Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/409
Назва: Роль полікультурної освіти в патріотичному вихованні американських школярів
Інші назви: Роль поликультурного образования в патриотическом воспитании американских школьников
The role of multicultural education in patriotic education of American high school students
Автори: Барилко, С.Н.
Барилко, С.М.
Barylko, S.M.
Барилко, Є.О.
Барилко, Е.О.
Barylko, Ye.O.
Ключові слова: патріотизм
полікультурна освіта
патріотичне виховання
національне виховання
загальнолюдські цінності
віросповідання
міжнаціональні відносини
етнічні меншини
субкультури
толерантність
американські школярі
патриотизм
патриотическое воспитание
поликультурное образование
национальное воспитание
общечеловеческие ценности
вероисповедания
межнациональные отношения
этнические меньшинства
субкультуры
толерантность
американские школьники
patriotism
patriotic education
multicultural education
national education
human values
religion
ethnic relations
ethnic minorities
subcultures
tolerance
American high school students
Дата публікації: 2014
Видавництво: СНУ ім. В.Даля
Бібліографічний опис: Барилко С. М., Барилко Є. О. Роль полікультурної освіти в патріотичному вихованні американських школярів / С. М. Барилко, Є. О.Барилко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені В.Даля, 2014. – Вип. 4 (63). – С.35 – 49 (фахова стаття).
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлюється й аналізується роль полікультурної освіти в патріотичному вихованні американських школярів. Полікультурна освіта вклячає в себе організацію і зміст педагогічного процесу, в якому представлені дві або більше культури, що відрізняються за мовною, етнічною, національною або расовою ознакою», що в основі припускає патриотичне виховання громадян у світовому просторі. Полікультурне виховання – як основа патріотичного виховання виходить з того, що освіта і виховання в поліетнічних спільнотах не може бути іншим, як при обліку національних (етнічних) відмінносте і повинно включати безліч типів, моделей і ціннісних педагогічних орієнтації, адекватних світогляду та запитам різних етнокультурних груп населення. В американській педагогіці саме полікультурна освіта складає основу патриотичнго виховання в американських школярів.
В статье освещается и анализируется роль поликультурного образования в патриотическом воспитании американских школьников. Поликультурное образование вклячает в себя организацию и содержание педагогического процесса, в котором представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному или расовому признаку. Поликультурное воспитание как основа патриотического воспитания исходит из того, что образование и воспитание в полиэтнических сообществах не может быть иным, как при учете национальных (этнических) различий, и должно включать множество типов, моделей и ценностных педагогических ориентации, адекватных мировоззрения и запросам различных этнокультурных групп населения. В американской педагогике именно поликультурное образование составляет основу патриотичнго воспитания у американских школьников.
The article deals with the multicultural education in upbringing of patriotism of American high schools students. Multicultural education includes the organization and contents of pedagogical process which which presents two or more cultures and is characterized by linguistic, ethnic, national or racial grounds. Multicultural education is a basis for patriotic education as education and upbringing in multi-ethnic communities must include national (ethnic) differences and should take into consideration the variety of types and values modiley of pedagogical orientation adequated for vision and needs of different ethnic and cultural population groups. In American Theory of Education multicultural education is the basis of patriotic upbringing of American high school students.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/409
Розташовується у зібраннях:Публікації кафедри германо-романської філології та перекладу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Барилко, 2 стаття з педагогіки, 2014.docx39,68 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.