Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4160
Title: Екологічно чисті технології оксидів нітрогену та продуктів на їх основі
Authors: Созонтов, В.Г.
Гринь, Г.І.
Кошовець, М.В.
Казаков, В.В.
Кравченко, І.В.
Суворін, О.В.
Близнюк, О.М.
Зубцов, Є.І.
Азаров, М.І.
Москалик, В.М.
Шестозуб, А.Б.
Босов, О.А.
Гринь, С.О.
Issue Date: 2021
Publisher: вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Екологічно чисті технології оксидів нітрогену та продуктів на їх основі : монографія / М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, НТУ "ХПІ" [та ін.] ; авт. кол. ; під ред. В. Г. Созонтова. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 612 с., 172 рис., 180 табл., 558 бібліогр. назв. DOI : 10.33216/MonographSNU(978-617-11-0188-3)-2021-612
Abstract: У монографії викладені фізико-хімічні властивості оксидів нітрогену і продуктів на їх основі, узагальнено теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на розробку і створення технологічних процесів отримання оксидів нітрогену, продуктів на їх основі, відновлення N2O в хімічних виробництвах, а також регенерації та утилізації відпрацьованих каталізаторів. Книга може бути корисна науковим співробітникам, працівникам підприємств і установ, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів, що займаються проблемами технологій неорганічних речовин та екології. В авторській редакції.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4160
ISBN: 978-617-11-0188-3
Appears in Collections:Монографії вчених університету

Files in This Item:
File SizeFormat 
ekologichno_chistyye_tekhnologii.pdf12,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.