Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4200
Title: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Other Titles: Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university
Issue Date: 2020
Publisher: вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал / [відп. за вип. д.е.н., доцент Р. А. Галгаш ] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2020. – № 1 (257). – 78 с.
Description: Журнал включено до Переліків наукових фахових видань України (Наказ МОН №1328 21.12.2015 р.), (Наказ МОН №515 16.05.2016 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних (122, 131, 132, 133, 141, 151,161, 273) та економічних (051, 073, 075) наук відповідно. Журнал включено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (ICV 2018: 59.34).
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4200
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:№ 1 (257)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вiсник _1(257).pdf2,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.