Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/426
Title: Роман-спогад і автофікція: однакові чи різні жанри?
Other Titles: Роман-воспоминание и автофикция: одинаковые или различные жанры?
Memoir-novel and autofiction: same or different genres?
Authors: Ігошев, К.М.
Игошев, К.М.
Igoshev, K.M.
Keywords: мемуаристика
автобіографічний роман
роман-спогад
автофікція
жанр
роман-воспоминание
автобиографический роман
memoir prose
автофикция
autobiographical novel
memoir-novel
autofiction
genre
Issue Date: 2011
Citation: Ігошев К. М. Роман-спогад і автофікція: однакові чи різні жанри? / К. М. Ігошев // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: Філологічні науки (Ч. ІІ). – 2011. – №6 (217). – С. 66 – 71.
Abstract: У статті розглядаються концепції роману-спогаду і автофікції, що належать до мемуарної прози. Зроблено спробу порівняти ці близькі поняття з метою визначення спільних і відмінних рис.
В статье рассматриваются концепции роасна-воспоминания и автофикции, которые принадлежат к мемуарной прозе. Делается попытка сравнить эти близкие понятия с целью определить степень их схожести и отличия.
The article deals with the notions of a memoir-novel and autofiction, which both belong to the memoir prose. The author makes an effort to compare these two close terms in order to find out their possible similarities and/or differences.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/426
Appears in Collections:Ігошев Кирило Михайлович
Публікації кафедри германо-романської філології та перекладу
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ігошев, стаття, Луганськ, 2011 (3).pdf152,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.