Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4270
Title: Значення інформаційного забезпечення фінансового управління, орієнтованого на соціальну відповідальність регіональних бізнес-одиниць
Other Titles: The value of information support of financial management, focused on the social responsibility of regional business units
Authors: Христенко, Л.М.
Khrystenko, L.
Супрун, Ю.П.
Keywords: фінансова діяльність
фінансове управління
соціальна відповідальність
інформаційне забезпечення
financial activity
financial management
social responsibility
information support
Issue Date: 2021
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Христенко Л. М. Значення інформаційного забезпечення фінансового управління, орієнтованого на соціальну відповідальність регіональних бізнес-одиниць / Л. М. Христенко, Ю. П. Супрун // Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : збірник тез доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2021 р., Сєвєродонецьк : СНУ В. Даля, 2021. – С.32-25
Abstract: Вивчення тенденції поширення практики впровадження соціальної відповідальності у діяльність бізнес-одиниць, показало, що керівництво більшості з них усе ще не до кінця усвідомлюють переваги переходу до такої форми ведення бізнесу. Впевненість керівництва у своїх діях у цьому напрямку має підкріплюватися ефективним розвитком сфери фінансового управління з чітко встановленим об’єктом, ціллю і завданням на основі якісного інформаційного забезпечення. Однак слід зауважити, що нестандартність форми інформаційного забезпечення фінансового управління соціальною відповідальністю регіональних бізнес-одиниць може негативно вплинути на його вірогідність, релевантність та зрозумілість, що породжує широке поле для подальших досліджень.
Description: A study of the trend of spreading the practice of introducing social responsibility into the activities of business units has shown that the management of most of them is still not fully aware of the benefits of switching to this form of doing business. Management's confidence in their actions in this direction should be supported by the effective development of financial management with a clearly defined object, purpose and objectives based on quality information support. However, it should be noted that the non-standard form of information support for financial management of social responsibility of regional business units may adversely affect its credibility, relevance and clarity, which creates a wide field for further research.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4270
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону
Христенко Лариса Миколаївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тез доповідей_Сєвєродонецьк_ 2021_с.31-35.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.