Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/489
Title: Розробка та дослідження датчика рівня системи контролю установки фотоавтокаталітичної конверсії
Authors: Шаповалов, Д.Д.
Лорія, М.Г.
Issue Date: 2015
Citation: Шаповалов Д. Д. Розробка та дослідження датчика рівня системи контролю установки фотоавтокаталітичної конверсії / Д. Д. Шаповалов , М. Г. Лорія // Технологія-2015 : матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 17-18 квіт. 2015 р., м. Сєвєродонецьк : в 2 ч. Ч. 2 / [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Технол. ін-т Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)], 2015. – С. 63 - 65.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/489
Appears in Collections:Лорія Марина Генадіївна
Публікації кафедри електронних апаратів
«Технологія-2015»
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tech2015_tezy_2_63-65.pdf198,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.