2016 р. : [449] Community home page

Browse

Collections in this community

Майбутній науковець – 2016 [136]

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 2 груд. 2016 р., м. Сєвєродонецьк

«Соціально-психологічний та філософський підхід до проблем сучасного світу» [72]

Матеріали наукової конференції, м. Сєвєродонецьк, 8 лютого -1 березня 2016 р.

Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє [28]

Збірник тез наукових доповідей інтернет-конференції м. Сєвєродонецьк, 27-28 квітня 2016 р.

«Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвід, перспективи» [38]

Збірник тез міжнародної науково-практичної конференцїї, 11-17 квітня 2016 р., м. Трускавець (Україна)

Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects. [40]

Theses of international scientific conference, 26-27 January 2016, Strasbourg (France)

Технологія-2016 [3]

матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 22-23 квіт. 2016 р., м. Сєвєродонецьк

«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 14-15 квітня 2016 р. [35]

Матерiали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р.

«Модернізація політичної системи сучасної України : стан та перспективи розвитку» [5]

збірник матеріалів X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 грудня 2016 р.

«Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» [2]

матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, студентів, молодих науковців.

«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства», 2016 р. [50]

Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. м. Сєвєродонецьк, 8 – 9 грудня 2016 р.