Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/597
Title: Інноваційний підхід до розробки навчальної дисципліни «Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку»
Authors: Шаповалова, О.В.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Шаповалова О. В. Інноваційний підхід до розробки навчальної дисципліни «Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку» / О. В. Шаповалова // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 4 - 7.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/597
Appears in Collections:«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004-007.pdf568,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.