Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/601
Title: Дистанційне навчання в процесі підготовки юристів
Authors: Капліна, Г.А.
Каплина, Г.А.
Kaplina, H.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Капліна Г.А. Дистанційне навчання в процесі підготовки юристів / Капліна Г.А. // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 26 - 29.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/601
Appears in Collections:Капліна Галина Анатоліївна
Виступи, доповіді, тези
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 14-15 квітня 2016 р.
Наукові публікації співробітників юридичного факультета
Тези доповідей, виступи на конференцях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026-029.pdf568,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.