Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/605
Title: Економічні права і свободи людини в Україні
Authors: Тищенко, В.В.
Тищенко, О.І.
Issue Date: 2016
Citation: Тищенко В.В. Економічні права і свободи людини в Україні / В.В. Тищенко, О.І. Тищенко // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 42 - 44.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/605
Appears in Collections:«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 14-15 квітня 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042-044.pdf556,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.