Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/609
Title: Щодо модернізації окремих положень соціального захисту інвалідів АТО
Authors: Бабіч-Касьянєнко, К.В.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Бабіч-Касьянєнко К.В. Щодо модернізації окремих положень соціального захисту інвалідів АТО / К.В. Бабіч-Касьянєнко // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 66 - 69.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/609
Appears in Collections:«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 14-15 квітня 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
066-069.pdf630,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.