Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/610
Title: Медичний огляд працівника як важлива складова у питанні охорони праці
Authors: Івчук, Ю.Ю.
Ивчук, Ю.Ю.
Ivchuk, Yu.Yu.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Івчук Ю.Ю. Медичний огляд працівника як важлива складова у питанні охорони праці / Ю.Ю. Івчук // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 74 - 77.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/610
Appears in Collections:Івчук Юлія Юріївна
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 14-15 квітня 2016 р.
Наукові публікації співробітників юридичного факультета

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074-077.pdf566,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.