Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/611
Title: Запозичення досвіду європейських систем оплати праці як чинник iнтеграцiї україни до європейського правового простору
Authors: Капліна, Г.А.
Каплина, Г.А.
Kaplina, H.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Капліна Г.А. Запозичення досвіду європейських систем оплати праці як чинник iнтеграцiї україни до європейського правового простору / Г.А. Капліна // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 77 - 79.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/611
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях
Наукові публікації
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»
Капліна Галина Анатоліївна
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
077-079.pdf569,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.