Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/612
Title: Впровадження європейського досвіду щодо сучасних альтернативних форм зайнятості
Authors: Котова, Л.В.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Котова Л.В. Впровадження європейського досвіду щодо сучасних альтернативних форм зайнятості / Л.В. Котова // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 80 - 83.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/612
Appears in Collections:Наукові публікації
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»
Котова Любов Вячеславна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080-083.pdf563,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.