Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/619
Title: Актуальні питання інтеграційних процесів у будівництві
Authors: Гриценко, Г.М.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Гриценко Г.М. Актуальні питання інтеграційних процесів у будівництві / Г.М.Гриценко // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 130 - 134.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/619
Appears in Collections:Наукові публікації
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130-134.pdf585,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.