Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/620
Title: Правові аспекти регулювання ринку зерна в УКРАЇНІ
Authors: Мартинова, Л.В.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Мартинова Л. В. Правові аспекти регулювання ринку зерна в УКРАЇНІ / Л. В.Мартинова // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 134 - 137.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/620
Appears in Collections:«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 14-15 квітня 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
134-137.pdf564,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.