Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/621
Title: Щодо правового регулювання оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи
Authors: Скупінський, О.В.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Скупінський О. В. Щодо правового регулювання оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи / О. В. Скупінський // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 137 - 139.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/621
Appears in Collections:Наукові публікації
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137-139.pdf566,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.