Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/623
Title: Діяльність адвоката як процесуального представника в стадіях апеляційного і касаційного провадження
Authors: Жичина, К.А.
Татаренко, Г.В.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Жичина К.А. Діяльність адвоката як процесуального представника в стадіях апеляційного і касаційного провадження / К.А.Жичина , Г.В.Татаренко // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 153 - 159.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/623
Appears in Collections:Татаренко Галина Вікторівна
Наукові публікації
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
153-159.pdf584,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.