Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/624
Title: Виплата соціальної допомоги при народженні дитини в Україні та Франції: порівняльний аналіз
Authors: Карауланова, Н.О.
Татаренко, Г.В.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Карауланова Н. О. Виплата соціальної допомоги при народженні дитини в Україні та Франції: порівняльний аналіз / Н. О. Карауланова, Г. В. Татаренко // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. /Н. О. Карауланова , Г. В. Татаренко // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 163 - 166.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/624
Appears in Collections:Татаренко Галина Вікторівна
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 14-15 квітня 2016 р.
Наукові публікації співробітників юридичного факультета

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
163-166.pdf565,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.