Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/625
Title: Вплив політики радянської влади на ґендерні відносини селян у 20-30-і рр. ХХ ст.
Authors: Гусс, К.С.
Боса, Є.М.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Гусс К.С. Вплив політики радянської влади на ґендерні відносини селян у 20-30-і рр. ХХ ст. / К. С. Гусс , Є. М. Боса // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 175 - 179.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/625
Appears in Collections:«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175-179.pdf573,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.