Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/627
Title: Соціальний статус селян України на початку ХХ ст. : політико-правовий аспект
Authors: Михайлюк, В.П.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Михайлюк В. П. Соціальний статус селян України на початку ХХ ст. : політико-правовий аспект / В. П. Михайлюк // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів. м. Сєвєродонецьк, 14-15 квітня 2016 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2016. – С. 186 - 188.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/627
Appears in Collections:Наукові публікації
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186-188.pdf560,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.