2015 р. : [318] Community home page

Browse

Collections in this community

«Студентський погляд на переклад в сучасному світі» [1]

Всеукраїнська наукова конференція

«Майбутній науковець – 2015» [48]

Всеукраїнська науково-практична конференція, 4 грудня 2015 р.

«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства» , 10-11 грудня 2015 р [31]

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих науковців та викладачів

«Технологія-2015» [79]

матеріали XVIII міжнародної науково-технічної конференції 17 - 18 квітня 2015 року

«Модернізація фінансово-кредитної системи: досвід та перспективи» [32]

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 27-29 квітня 2015 р., м. Сєвєродонецьк

«Електронні апарати та системи. Проблеми створення. Перспективи розвитку» [52]

V Всеукраїнська науково-практична конференція, 30-31 жовтня 2015 р.

«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 18-20 листопада 2015 р., м. Харків [35]

Науково-практична конференція студентів та молодих вчених

«Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» [1]

Х щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів, студентів, молодих науковців. Конференція присвячена 95-річчю заснування СНУ ім. В. Даля.

Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства, 16-17 квітня 2015 р. [1]

матеріали ХIІ науково-практичної конференції (з міжнародною участю)

Світ і Україна в дзеркалі сучасної історії : актуальність діалогу [1]

Матеріали ІІІ всеукраїнської конференції студентів та молодих вчених, м. Сєвєродонецьк, 14-15 травня 2015 р.