Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/67
Title: Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні
Other Titles: Матерiали Х Міжнародної науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців
Keywords: право
правові Інтернет–ресурси
права людини
права человека
правовий захист під час проведення АТО
правовая защита во время проведения АТО
соблюдение прав и свобод человека в зоне АТО
інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
цивільний захист
гражданский процесс
способи захисту права власності
способы защиты права собственности
оподаткування фізичних осіб
налогообложение физических лиц
права на освіту в Україні
права на образование в Украине
молоді юристи
Issue Date: May-2015
Publisher: Сєвєродонецьк: Вид - во СНУ ім. В. Даля
Citation: Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні : Матерiали Х Міжнародної науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, м.Сєвєродонецьк, 19 - 20 травня 2015 р./ За ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2015. – 199 с.
Abstract: Розглянутi питання подальшого розвитку правової науки в умовах розбудови в Україні громадянського суспільства. Внесені пропозиції щодо вдосконалення законодавства з урахуванням передових досягнень зарубіжної науки.
Description: Мета конференції - розвиток світогляду студентської молоді у правовій та економічній науці, її ціннісних орієнтацій. Надання студентам, аспірантам та молодим науковцям можливості випробувати свої знання та репрезентувати наукові спроби. Пропонуються для обговорення ключові проблемні питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/67
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях
«Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_Tezi_konf_2015_.pdf1,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.