Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/687
Title: Цифрова схемотехніка
Other Titles: Цифровая схемотехника
Authors: Лорія, М.Г.
Єлісєєв, П.Й.
Целіщев, О.Б.
Лория, М.Г.
Елисеев, П.И.
Целищев, А.Б.
Keywords: Цифрова схемотехніка
принципи побудови логічних схем у дискретних процесорних системах
Issue Date: 2016
Publisher: вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Лорія М.Г. Цифрова схемотехніка : навч. посібник./ М.Г. Лорія, П.Й. Єлісєєв, О.Б. Целіщев. – Cєверодонецьк: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2016. – 280 с., 112 іл., 9 табл., 30 бібліогр. назв.
Abstract: У даному посібнику в доступній та наочній формі викладено теоретичні основи, принципи та підходи до побудови логічних схем у дискретних процесорних системах. Кожний підрозділ закінчується прикладами виконання та питаннями для самоперевірки. Надано необхідний обсяг даних про структуру та властивості складових елементів схем, потрібний мінімум інформації з математичної логіки, а також довідникові дані. До посібника включено приклад виконання навчального проекту з дисципліни «Цифрова схемотехніка», а також набір завдань для самостійного проектування. Посібник призначено для використання у навчальному процесі для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Радіоелектронні апарати» та «Комп’ютерна інженерія», а також у курсовому та дипломному проектуванні.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/687
ISBN: 978-617-11-0044-2
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Лорія Марина Генадіївна
Публікації кафедри електронних апаратів
Целіщев Олексій Борисович
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Схемотехніка.pdf8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.