Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/689
Title: Адаптивний фінансовий механізм забезпечення прибутковості підприємств
Other Titles: Адаптивный финансовый механизм обеспечения прибыльности предприятий
Authors: Костирко, Л.А.
Чернодубова, Е.В.
Keywords: фінансовий механізм забезпечення прибутковості підприємств
фактори невизначеності ринкової економіки
прибутковість підприємств
податкова політика
інвестиційна політика
кредитна політика
дивідендна політика
непрямі податки
інфляція
показники прибутковості підприємств
Issue Date: 2015
Publisher: вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Костирко Л.А. Адаптивний фінансовий механізм забезпечення прибутковості підприємств : монографія / Л.А. Костирко, Е.В. Чернодубова / 2 вид., перероб. та доп. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 178 с.
Abstract: Монографію присвячено розкриттю теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо формування адаптивного фінансового механізму забезпечення прибутковості підприємств. Запропоновано інструментарій щодо аналізу і оцінки впливу факторів невизначеності ринкової економіки на прибутковість підприємств. Сформовано систему фінансових важелів реалізації фінансового механізму забезпечення прибутковості підприємств: податкова, інвестиційна, інноваційна, кредитна та дивідендна політика. Особливу увагу приділено процедурам операційного аналізу прибутковості підприємств з урахуванням чинників непрямих податків, інфляції та майбутньої вартості витрат і обсягу реалізації. Розкрито методичні положення до оцінки ефективності адаптивного фінансового механізму забезпечення прибутковості підприємств. Запропоновано сценарний підхід до прогнозування показників прибутковості підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища. Призначено для керівників і фахівців підприємств у сфері фінансового управління, спеціалістів регіональних органів управління, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів.
Монография посвящена раскрытию теоретических, методических и практических рекомендаций по формированию адаптивного финансового механизма обеспечения прибыльности предприятий. Предложен инструментарий анализа и оценки влияния факторов неопределенности рыночной экономики на прибыльность предприятий. Сформирована система финансовых рычагов реализации финансового механизма обеспечения прибыльности предприятий: налоговая, инвестиционная, инновационная, кредитная и дивидендная политика. Особое внимание уделено процедурам операционного анализа прибыльности предприятия с учетом факторов непрямых налогов, инфляции и будущей стоимости затрат и объема реализации. Раскрыты методические положения по оценке эффективности адаптивного финансового механизма обеспечения прибыльности предприятий. Предложен сценарный подход к прогнозированию показателей прибыльности предприятий в условиях неопределенности рыночной среды. Предназначено для руководителей и специалистов предприятий в сфере финансового управления, специалистов региональных органов управления, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей вузов.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/689
ISBN: 978-617-11-0046-6
Appears in Collections:Монографії / Інститут економіки і управління
Монографії вчених університету
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Костырко_Адаптивный механизм_.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.