Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/696
Title: Політологічні записки. - Вип. 2 (10).
Issue Date: 2014
Publisher: вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Політологічні записки : зб. наук. праць. – Вип. 2 (10). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 216 с.
Description: У збірнику публікуються матеріали у галузі політичних наук, в яких висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасного розвитку політичних інститутів та процесів в контексті світового та вітчизняного досвіду модернізації політичної системи, політичної культури та ідеології. Рекомендовано для друку Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (протокол № 3 від 11 грудня 2014 р.) Вища атестаційна комісія України визнала збірник наукових праць фаховим виданням з політичних наук (Постанова Президії ВАК України ғ 1-05/4 від 22.04.2011 р.).
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/696
ISSN: 2225-5591
Appears in Collections:№ 2(10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
політологічні записки 10_2014.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.