Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/705
Title: Методологія дослідження зовнішньої політики держав
Authors: Мазур, О.Г.
Keywords: зовнішня політика
співробітництво
держава
національні інтереси
стратегія
міжнародні відносини
сила
внешняя политика
государство
национальные интересы
стратегия
международные отношения
сила
сотрудничество
foreign policy
cooperation
state
national interests
strategy
international relations
power
Issue Date: 2014
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Мазур О. Г. Методологія дослідження зовнішньої політики держав / О. Г. Мазур // Політологічні записки : зб. наук. праць. – Вип. 2 (10). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 93 - 109.
Abstract: У статті досліджується еволюція наукових підходів до пояснення феномену зовнішньої політики. Аналізуються визначення і дефініції цієї політологічної категорії, сформовані представниками провідних дослідницьких напрямів політології та міжнародних відносин. Надається авторське бачення зовнішньої політики у контексті модернізаційних і глобалізаційних політичних процесів сучасності.
В статье исследуется эволюция научных подходов к объяснению феномена внешней политики. Анализируются определения и дефиниции этой политологической категории, сформированные представителями ведущих исследовательских направлений политологии и международных отношений. Дается авторское видение внешней политики в контексте модернизационных и глобализационных политических процессов современности.
The article examines the evolution of scientific approaches to the explanation of the phenomenon of foreign policy. Examines definitions and definitions of this political category, formed by representatives of the leading research areas of political science and international relations. Given the author's vision of foreign policy in the context of modernization and globalization political processes of modernity.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/705
Appears in Collections:№ 2(10)
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93-109_політологічні записки 10_2014-11.pdf404,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.