Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/738
Название: Діагностичний аналіз регіонального розвитку: механізм реалізації результатів
Другие названия: Diagnostic analysis of regional development : mechanism of realization of results
Авторы: Бєлоусов, Я.І.
Belousov, Ja.I.
Ключевые слова: діагностичний аналіз
інформація
стратегія
розвиток
регіон
механізм
реалізація
результати
diagnostic analysis
information, strategy
development
region
mechanism
realization
results
Дата публикации: 2015
Издательство: СНУ ім. В.Даля
Библиографическое описание: Бєлоусов Я.І. Діагностичний аналіз регіонального розвитку: механізм реалізації результатів / Я.І. Бєлоусов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 3 (220). – С. 12 - 17.
Краткий осмотр (реферат): В статті досліджено сутність діагностичного аналізу розвитку регіонів, який сприяє створенню непрямих регулюючих моделей управлінської дії, можливості отримувати інформацію про комплексну і всебічну оцінку стану конкретного регіону. Механізм реалізації результатів діагностичного аналізу має забезпечуватися економічними важелями. Серед них найважливішим є формування фінансових ресурсів, які давали б можливість забезпечити здійснення відповідних регіональних програм. Оскільки стратегія діяльності керівництва регіону розробляється в результаті встановлення пріоритетних цілей, діагностичний аналіз розвитку регіону в першу чергу має бути орієнтований не тільки на виявлення проблем, а й виявлення базових можливостей регіону. Результатом аналізу може бути виявлення відхилень від нормального стану у розвитку регіону. Після аналізу й оцінки території розробляються конкретні рішення про її використання з визначенням характеру режиму використання тих або інших ділянок території. Необхідність проведення аналізу економічного розвитку серед сукупності регіонів країни обумовлена ще й тим, що рівень економічного розвитку регіону неможливо оцінювати автономно.
The article studies the essence of the diagnostic analysis of development of the regions promoting creation of indirect regulating models of administrative action, giving the possibility, to receive information on a complex and comprehensive assessment of a condition of the specific region. The mechanism for realization of results of the diagnostic analysis has to be provided with economic levers. Among them, the major lever is formation of financial resources which would give the chance to provide implementation of the appropriate regional programs acts. As strategy of activity of the management of the region is developed as a result of definition of the priority purposes, the diagnostic analysis of the region development, first of all has to be focused not only on identification of problems, but also basic possibilities of the region. Identification of deviations from a normal state in region development can be result of the analysis. After the analysis and an assessment of the territory specific solutions for its use with determination, of character of a mode of use of these or those sites of the territory arе developed. Need to analyze the economic development among set of regions of the state are caused also by that level of economic development of the region cannot be estimated independently.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/738
Располагается в коллекциях:№ 3 (220)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_3_2015 012-.pdf360,15 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.