Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/765
Title: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Other Titles: Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university
Issue Date: 2015
Publisher: Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля
Citation: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал / відп. ред. Кудрявцев С.О., Тарасов В.Ю. ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – № 7 (224). – 108 с.
Description: Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України (Бюл. ВАК No3 2010 р.), (Бюл. ВАК No5 2010 р.), (Бюл. ВАК No3 2010 р.), (Бюл. ВАК No11 2010 р.), (Бюл. ВАК No7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних, історичних, хімічних та фізико-математичних наук відповідно.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/765
Appears in Collections:№ 7 (224)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_№7 _224_.pdf2,93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.