Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/862
Title: Соціальний капітал: теоретичні засади та стратегії трансформації
Authors: Шаповалова, Т.В.
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Шаповалова Т.В. Соціальний капітал: теоретичні засади та стратегії трансформації : монографія / Т.В. Шаповалова. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 360 с.
Abstract: У монографії «Соціальний капітал: теоретичні засади та стратегії трансфо- рмації» розглядаються теоретико-методологічні основи соціального капіталу, під- ходи до моделювання стратегій його трансформації в контексті соціально- економічного розвитку. Проаналізовано історичну ґенезу концепції соціального капіталу, сучасні підходи до вивчення та базові складові цього виду капіталу. Ви- значено стратегічну роль соціального капіталу в економічному та соціальному розвитку, його вплив на сучасні трансформації в Україні. Висвітлено сучасний китайський досвід використання соціального капіталу як важеля соціально- економічного розвитку. Значної уваги приділено обґрунтуванню концептуально- методологічних засад формування стратегій трансформації соціального капіталу, розробленню механізмів збільшення вартості та визначення прогнозної віддачі інвестицій у цей вид капіталу. На цій основі побудовано модель та окреслено стра- тегічні напрями трансформації соціального капіталу в Україні.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/862
Appears in Collections:Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Monography_Shapovalova_2016.pdf3,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.