Інституційний репозитарій eEast-UkrNUIR - це електронний архів відкритого типу, реалізований на вільному програмному забезпеченні DSpace, що накопичує електронні повнотекстові документи наукового та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, аспірантами, магістрантами чи студентами університету.

Назва eEast-UkrNUIR є скороченням повної назви інституційного репозитарію (електронного архіву відкритого доступу) наукових публікацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля англійською мовою (Electronic Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University Institutional Repository).

Призначення eEast-UkrNUIR
Інституційний репозитарій призначений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової спільноти, надання безкоштовного відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у світовій науково-освітній простір.

Репозитарій формується та функціонує відповідно до Положення про інституційний репозитарій (електронний архів відкритого доступу) наукових публікацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Документи, що розміщено в репозитарії, є складовою частиною фонду електронних документів Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Вчені, викладачі та аспіранти університету можуть розмістити електронні копії своїх наукових матеріалів (статті, книги та ін.) в репозитарії СНУ ім. В.Даля самостійно шляхом самоархівування публікацій або звернутися за допомогою до співробітників університетської бібліотеки.

Якщо при роботі з електронним архівом East-UkrNUIR виникають проблеми, звертайтеся до адміністратора на e-mail dspacesnu@ukr.net або через форму зворотного зв'язку (внизу сторінки).
В репозитарії розміщуються матеріали у форматах: Microsoft Word (doc, docx) або Adobe PDF, ppt, xls, jpg, gif, wav, mp3, mpeg, mpg, avi.
Не використовуйте літери верхнього регістру при заповненні полів.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗМІЩЕНІ МАТЕРІАЛИ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА АВТОРІВ.
Інструкція з реєстрації користувача в eEast-UkrNUIR
Інструкція з пошуку матеріалів в eEast-UkrNUIR
Інструкція з додавання матеріалів в eEast-UkrNUIR