Навчальні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Візія літературного дискурсу (від доби монументалізму до романтизму)
  (СНУ ім. В. Даля, 2022) Бондаренко, Г. П.; Пустовіт, В. Ю.; Бондаренко, Галина; Пустовіт, Валерія
  Посібник укладено згідно з робочими навчальними програмами з історії української літератури для студентів гуманітарних спеціальностей. Запропонований посібник має на меті допомогти здобувачам вищої освіти поглибити й закріпити теоретичні відомості, виробити навички самостійного опрацювання літератури та вміння узагальнювати і робити висновки. Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе осягнути складний і неоднорідний розвиток національної історії літератури й культури.
 • Документ
  Маркетингове ціноутворення
  (СНУ ім. В. Даля, 2023) Бучнєв, М. М.; Бучнєв, Максим Михайлович; Buchniev, Maxym
  Навчальний посібник «Маркетингове ціноутворення» забезпечує якісну підготов-ку фахівців з організації маркетингового ціноутворення в сучасних ринкових умовах, направлений на формування необхідного рівня теоретичних знань із сучасних проблем ціноутворення, вирішення основних завдань, пов'язаних з вибором цінової політики та визначення рівня цін у практичних умовах господарювання. Запропонований навчаль-ний посібник дозволить студентам самостійно поглибити та конкретизувати знання з курсу «Маркетингове ціноутворення». Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю 075 «Маркетинг», для вивчення дисципліни «Маркетингове ціноутворення».