eEastUkrNUIR

Інституційний репозитарій Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


Інституційний репозитарій eEastUkrNUIR - це електронний архів відкритого типу, реалізований на вільному програмному забезпеченні DSpace, що накопичує електронні повнотекстові документи наукового та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, аспірантами, магістрантами чи студентами університету.

Інституційний репозитарій призначений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової спільноти, надання безкоштовного відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у світовій науково-освітній простір.

Репозитарій формується та функціонує відповідно до Положення про інституційний репозитарій (електронний архів відкритого доступу) наукових публікацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Розміщення електронних публікацій проводиться методом самоархівування із дотриманням вимог, визначених Положенням про інституційний репозитарій.

Як зареєструватися та розмістити публікацію в інституційному репозитарії eEastUkrNUIR Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Інструкція)

Документи, що розміщено в репозитаріі, є складовою частиною фонду електронних документів Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Якщо при роботі з електронним архівом EastUkrtNUIR виникають проблеми, звертайтеся на корпоративний канал підтримки: support@snu.edu.ua, платформу технічної підтримки hesk.snu.edu.ua або через форму зворотного зв'язку (внизу сторінки).

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 8

Recent Submissions

Item
Спілкування в педагогічному процесі
(ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2021-09-10) Гарькавець, С. О.; Волченко, Л. П.
У навчальному посібнику, що ґрунтується на вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми спілкування, здійснена спроба узагальнення знання щодо форм комунікації, які розповсюджені в педагогічному процесі. Надаються практичні рекомендації з вирішення проблем, що виникають у процесі спілкування педагогічних працівників, запропоновані методи та техніки, спрямовані на формування комунікативної компетентності сучасного педагога. Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, здобувачів вищої освіти та всіх, хто цікавиться проблемами спілкування у педагогічних системах, побудови ефективних комунікаційних взаємовідносин між суб’єктами навчального процесу.
Item
До питання національно-патріотичного виховання персоналу правоохоронних структур
(ХНУВС, 2024-03-29) Гарькавець, С. О.
Розглядаються актуальні питання національно-патріотичного виховання правоохоронців, що останнього часу набули особливого сенсу, у зв’язку з відкритою агресією російських загарбників проти України. Зазначено, що виховання патріотів-правоохоронців є одним із головних завдань сьогодення, виконання якого потребує виважених підходів і систематичної роботи зі здійснення системних соціально-психологічних впливів.
Item
Конфлікти в освітньому середовищі : діагностика та практика вирішення
(Харків: «Друкарня Мадрид», 2020-06-25) Гарькавець, С. О.; Волченко, Л. П.
У навчально-методичному посібнику, що ґрунтується на вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми конфліктів, здійснена спроба узагальнення знання щодо конфліктів, які виникають в освітньому середовищі. Надаються практичні рекомендації з вирішення педагогічних конфліктів, запропоновані методи та техніки, спрямовані на формування конфліктологічної компетентності сучасного педагога. Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, студентів гуманітарних факультетів і всіх, хто цікавиться проблемою педагогічних конфліктів, питаннями їхньої діагностики, управління, попередження та вирішення.
Item
Конфлікти в освітньому середовищі : діагностика та практика вирішення
(Друкарня Мадрид, 2020-06-25) Гарькавець, С. О.; Волченко, Л. П.
У навчально-методичному посібнику, що ґрунтується на вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми конфліктів, здійснена спроба узагальнення знання щодо конфліктів, які виникають в освітньому середовищі. Надаються практичні рекомендації з вирішення педагогічних конфліктів, запропоновані методи та техніки, спрямовані на формування конфліктологічної компетентності сучасного педагога. Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, студентів гуманітарних факультетів і всіх, хто цікавиться проблемою педагогічних конфліктів, питаннями їхньої діагностики, управління, попередження та вирішення.
Item
Юридична психологія
(СНУ ім. В. Даля, 2021-02) Гарькавець, С. О.
Словник-довідник налічує понад 500 понять та термінів, що складають тезаурус сучасної юридичної психології, а також інформацію про найбільш відомих закордонних і вітчизняних дослідників в галузі юридичної психології. Словник укладений на основі всебічного вивчення сучасної наукової літератури з юридичної психології та її галузевих напрямків. Загалом словник-довідник надає наукове уявлення про теоретико-методологічні засади юридичної психології як науки та її категорійно-понятійний апарат. Для психологів, кримінологів, соціологів та інших фахівців, які вивчають та досліджують різні аспекти юридичної психології, а також для викладачів, аспірантів і здобувачів вищої освіти та всім тим, хто цікавиться питаннями юридико-психологічного характеру.