Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

Permanent URI for this community

ISSN 1998-7927 (друк) 
Науковий журнал засновано у 1996 році.
Журнал входить до переліку спеціалізованих наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт для здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з технічних та економічних наук відповідно:
  • з економічних наук (перереєстрація: Наказ МОН України №886 від 02.07.2020) за спеціальностями 051 - Економіка; 073 - Манаджмент; 075 - Маркетинг;

  • з технічних наук (перереєстрація: Накази МОН України № 886, №1188, №157 від 02.07.2020, 24.09.2020, 09.02.2021 відповідно) за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки; 131 – Прикладна механіка; 132 - Матеріалознавство; 133 – Галузеве машинобудування; 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 161 – Хімічні технології та інженерія;273 – Залізничний транспорт.

Періодичність: 12 разів на рік.
Мова журналу: українська, англійська.
Офіційний сайт: https://journals.snu.edu.ua/index.php/VisnikSNU

Browse

Communities in this Community

Now showing 1 - 10 of 12