Publication:
Бібліографічне оформлення списків джерел та посилань в наукових роботах відповідно до державних стандартів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НБ СНУ ім. В. Даля

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Description

Keywords

Citation

Бібліографічне оформлення списків джерел та посилань в наукових роботах відповідно до державних стандартів : методичні рекомендації : [Електронний ресурс] : [презентація PowerPoint] / Наук. б-ка Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля ; [уклад. В. В. Савельєва]. - Електрон. дані (40 слайдів). - Київ : НБ СНУ ім. В. Даля, 2022