End User Agreement

Last updated June 1, 2023

Agreement to terms

Користувацька угода на розповсюдження матеріалів через електронний архів eEastUkrNUIR.
Погоджуючись з даною Ліцензією, автор(и) передає Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля на безоплатній основі невиключне майнове право на в – на використання Твору без одержання прибутку;
– на відтворення Твору чи його частин в електронній формі, не змінюючи його змісту;
– на виготовлення електронних копій Твору для постійного архівного зберігання;
– на виготовлення електронних копій Твору для некомерційного розповсюдження;
– на внесення Твору у базу даних Репозитарію;
– на надання електронних копій Твору в доступі в мережі Internet.

Автор(и) підтверджує, що є істинним автором цього твору і, розміщуючи свій Твір в Репозитарії, не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв).
Автор (співавтор) гарантує, що на момент розміщення Твору в Репозитарії:
– лише йому належать виключні майнові права на Твір, що розміщується;
– майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено);
– майнові права на Твір ні повністю, ні частково не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

Твір не може бути розміщений у Репозитарії, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди гром У випадку коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий Твір в Репозитарії кожен із співавторів приймає умови даної ліцензійної угоди.
Автор(и) несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про Університет в електронному архіві eEastUkrNUIR чітко визначає ім'я (імена) автора(ів) твору і не вносить ніяких змін до твору, гарантуючи цілісність і недоторканність

  • Незгода з ліцензією не вилучить Ваш матеріал. Матеріал залишиться на Вашій сторінці «MyDSpace» («Мій архів електронних матеріалів»).