eEastUkrNUIR

Інституційний репозитарій Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля


Інституційний репозитарій eEastUkrNUIR - це електронний архів відкритого типу, реалізований на вільному програмному забезпеченні DSpace, що накопичує електронні повнотекстові документи наукового та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, аспірантами, магістрантами чи студентами університету.

Інституційний репозитарій призначений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової спільноти, надання безкоштовного відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у світовій науково-освітній простір.

Репозитарій формується та функціонує відповідно до Положення про інституційний репозитарій (електронний архів відкритого доступу) наукових публікацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Розміщення електронних публікацій проводиться методом самоархівування із дотриманням вимог, визначених Положенням про інституційний репозитарій.

Як зареєструватися та розмістити публікацію в інституційному репозитарії eEastUkrNUIR Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Інструкція)

Документи, що розміщено в репозитаріі, є складовою частиною фонду електронних документів Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Якщо при роботі з електронним архівом EastUkrtNUIR виникають проблеми, звертайтеся на корпоративний канал підтримки: support@snu.edu.ua, платформу технічної підтримки hesk.snu.edu.ua або через форму зворотного зв'язку (внизу сторінки).

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 8

Recent Submissions

Item
Науково-технічні основи створення залізничного рухомого складу типу «Схід-Захід»
(СНУ ім. В. Даля, 2024) Дьомін, Р. Ю.; Дьомін, Ю. В.; Черняк, Г. Ю.; Мостович, А. В.; Domin, R. Yu.; Domin, Yu. V.; Cherniak, G. Yu.; Mostovych, A. V.
У монографії розглянуто низку науково- технічних проблем щодо створення рухомого складу для вантажних перевезень залізницями різного стандарту. Запропоновано техніко- технологічні удосконалення процесів, пов’язаних з переходом рухомого складу через стикові пункти колій 1520/1435 мм. Розглянуто шляхи оновлення нормативної бази щодо розробки та допуску до експлуатації транспортних засобів комбінованого транспорту. Представлено мобільну систему для визначення динамічної навантаженості рухомого складу в умовах експлуатації. Запропоновано удосконалений метод моніторингу динамічного навантаження рухомого складу на колійну структуру. Викладено вимоги до рухомого складу для безперевантажувальних перевезень. За наявними технічними вимогами розроблено базову конструкцію візка «дружнього до колії». Обговорено питання формування парку спеціалізованих вагонів, адаптованих до умов експлуатації на залізницях як колії 1520 мм, так і колії 1435 мм.
Item
Свобода как антропологическое основание культуротворчества.
(2006) Леонтьева, В. М.; Лєонтьєва, В. М.
Статтю присвячено розгляду свободи як антропологічної засади культуротворчості. Виявлено, що культуротворча свобода «складається» із людської волі як екзистенціалу та змістовної свободи афірмації; простежено взаємну кореляцію свободи та відповідальності у ствердженні культурних явищ, яка полягає не лише в їхньому діалектичному «переході у своє-інше», але й у русі по «герменевтичному колу».
Item
Проблема культурной трансляции в эпохе «пост-».
(2006) Лєонтьєва, В. М.
У даній статті автор обґрунтовує тезу про існуючий перехід від письмових кодів культури до її екранних форм, що виникають завдяки появі кінематографу й сполучені зі структурними трансформаціями культуротворчості. Автором аналізуються сутнісні «механізми» культурної трансляції в «(пост)сучасності», що підвладні цілісній трансформації. Особлива увага приділяється розкриттю культуротворчої природі людини та її впливу на розвиток нових технологій.