Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін : освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; м. Сєвєродонецьк, 6 грудня 2019 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
У збірнику матеріалів конференції містяться доповіді та повідомлення науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів України та іноземних держав IV Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 6 грудня 2019 р. До збірника увійшли тези доповідей, присвячені проблемам іноземної філології, перекладу, міжкультурної комунікації, літературознавства, методики викладання іноземних мов. Подано матеріали з проблем та перспектив розвитку світового політичного процесу. Також розглянуто актуальні питання діяльності підприємств, розвитку туризму і сфери послуг в умовах глобалізації та євроінтеграції. Друкується в авторській редакції.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін : освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; м. Сєвєродонецьк, 6 грудня 2019 р. / за заг. ред. Целіщева О.Б. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля, 2019. – 280 с.